Einde RDNAPTRANS™2008

Wij adviseren nu iedereen om over te stappen op het gebruik van RDNAPTRANS™2018. De overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 loopt tot 1 oktober 2022. We streven ernaar om zelf op 1 juli 2022 over te stappen.

Onduidelijkheid in hoogtecomponent opgelost

Bij de introductie van RDNAPTRANS™2018 was er onduidelijkheid over de invloed op de hoogtecomponent voor gebruikers. Om het effect van RDNAPTRANS™-versies op de transformatie naar NAP te onderzoeken, is een meetcampagne uitgevoerd. Daarbij zijn ruim 100 punten met GNSS en waterpassing gemeten. RDNAPTRANS™2018 blijkt gemiddeld een betere aansluiting op NAP te geven dan RDNAPTRANS™2008.

Advies werkgroep NCG

De bevindingen van de meetcampagne en de analyse zijn voorgelegd aan een werkgroep van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie (NCG). Op advies van deze werkgroep hebben wij besloten RDNAPTRANS™2018 per 1 juli 2022 in gebruik te nemen en daarbij de huidige ETRS89-realisatie te handhaven. 

Webinar

We organiseren op donderdag 10 maart om 13.00 uur een webinar over RDNAPTRANS™ waarin onder andere de onderzochte scenario’s worden toegelicht. Inschrijven kan via deze website.

Hoogte-effect bij overstap naar RDNAPTRANS™2018

Bij de overstap van RDNAPTRANS™2008 naar RDNAPTRANS™2018 kunnen GNSS-gebruikers een systematisch hoogteverschil van enkele centimeters ervaren. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van dit hoogte-effect (dus niet een afwijking met NAP). Gebruik van RDNAPTRANS™2018 geeft gemiddeld een betere aansluiting aan NAP.

Op deze kaart van Nederland is het verschil tussen NAP-hoogte in de nieuwe situatie (RDNAPTRANS™2018) ten opzichte van de huidige situatie (RDNAPTRANS™2008) aangegeven met kleuren blauw, licht-blauw, geel en rood. De kaart is vooral licht-blauw, wat een negatief verschil tussen de 3 en 0 centimeter aangeeft. 
Figuur: Verschil tussen NAP-hoogte berekend op basis van GNSS in de nieuwe situatie (RDNAPTRANS™2018) t.o.v. de huidige situatie (RDNAPTRANS™2008).

Advies voor gebruikers

Wij raden alle gebruikers aan om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.

Overgangsdatum 1 juli 2022

Voor gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte adviseren we als overgangsdatum 1 juli 2022. Wel kan het in sommige gevallen handig zijn om binnen een lopend meetproject slechts 1 RDNAPTRANS™-versie te gebruiken. Als de hoogte van cruciaal belang is, blijft het advies: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

Meer informatie