Meetcampagne RDNAPTRANS™ afgerond

In 2020 besloot de NSGI de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 te verlengen tot 1 oktober 2021. Reden hiervoor is de combinatie van het gebruik van de nieuwe quasi-geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 bij de overgang naar RDNAPTRANS™2018. Dit gaf op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte (meer dan 4 cm).

Uitkomsten meetcampagne naar werkgroep

Om het effect op de hoogte te onderzoeken, is een meetcampagne uitgevoerd. Daarbij zijn ruim 100 punten met GNSS en waterpassing gemeten. De meetresultaten moeten uitwijzen of de overgang naar RDNAPTRANS™2018 leidt tot een betere aansluiting op NAP. Inmiddels zijn de definitieve meetresultaten beschikbaar. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de aansluiting op NAP met behulp van RDNAPTRANS™2018 vergelijkbaar is met de aansluiting met behulp van RDNAPTRANS™2008. Uit de meetresultaten blijkt ook dat met een aanpassing aan RDNAPTRANS™2018 een verbetering van de aansluiting op NAP mogelijk is. Het scenario voor deze aanpassing leggen we in september voor aan een werkgroep van het NCG.

Mogelijk RDNAPTRANS™2020 in najaar

Is de werkgroep positief over aanpassing van RDNAPTRANS™2018 voor een betere aansluiting op NAP? Dan publiceren we deze aangepaste versie als RDNAPTRANS™2020 in het najaar van 2021. Er komt dan een nieuwe overgangsperiode voor RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 naar RDNAPTRANS™2020.

Voorbereiden op de nieuwe methodiek

Ook blijkt dat de nieuwe methodiek voor de transformatieprocedure, die is geïntroduceerd met RDNAPTRANS™2018, voldoet. We adviseren gebruikers van RDNAPTRANS™2008 nadrukkelijk om deze methodiek te implementeren in applicaties. U kunt dan op tijd soepel overgaan naar RDNAPTRANS™2020.

Advies voor gebruikers RDNAPTRANS™

Gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte, raden we aan RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken. Daarnaast adviseren we deze gebruikers de transformatieprocedure die is geïntroduceerd met RDNAPTRANS2018 te gaan implementeren om voorbereid te zijn op een snelle overgang naar deze transformatieprocedure. Als de hoogte van cruciaal belang is blijft het advies echter altijd: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

Wij raden alle andere gebruikers aan om over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.

Meer informatie