Overgangsperiode RDNAPTRANS verlengd

De einddatum voor het gebruik van RDNAPTRANS™2008 wordt nogmaals aangepast. De NSGI verlengt de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 tot een nader te bepalen datum. Reden hiervoor is de combinatie van het gebruik van de nieuwe quasi-geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 bij de overgang naar RDNAPTRANS™2018. Dit geeft op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte (meer dan 4 cm).

Voortgang van onderzoek

Om het effect op de hoogte te onderzoeken, is een meetcampagne uitgevoerd. Daarbij zijn ruim 100 punten met GNSS en waterpassing gemeten. Met deze metingen zijn de volgende combinaties van RDNAPTRANS™-versies en ETRS89-realisaties vergeleken:

  1. RDNAPTRANS™2008 in combinatie de huidige ETRS89-realisatie;
  2. RDNAPTRANS™2018 in combinatie de huidige ETRS89-realisatie;
  3. RDNAPTRANS™2018 in combinatie de nieuwe ETRS89-realisatie;
  4. Een nog te ontwikkelen RDNAPTRANS™2020 in combinatie een nieuwe ETRS89-realisatie.

De 2e en 4e combinatie blijken een betere aansluiting op NAP te geven. Deze bevindingen hebben we voorgelegd aan een werkgroep van het NCG. Op advies van deze werkgroep onderzoeken we de praktische implicaties van het handhaven van de huidige ETRS89-realisatie voor de 2e combinatie. 

Advies voor gebruikers

Voor gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte blijft het advies om voorlopig RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken (1e combinatie) tot er een definitieve beslissing genomen is over de nieuwe RDNAPTRANS™. Daarnaast adviseren we deze gebruikers de transformatieprocedure die is geïntroduceerd met RDNAPTRANS™2018 te implementeren om voorbereid te zijn op een snelle overgang naar deze of een vergelijkbare transformatieprocedure. Als de hoogte van cruciaal belang is, blijft het advies echter altijd: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

Wij raden alle andere gebruikers aan om over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.

Meer informatie