Overgangstermijn RDNAPTRANS afhankelijk van meetresultaten

In 2020 heeft de NSGI besloten de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 te verlengen tot 1 oktober 2021 en de huidige realisatie ETRF2000(R05) te handhaven. Het effect van de nieuwe geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 blijken op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte te geven (meer dan 4 cm). 

Meetcampagne

Om het effect op de hoogte te onderzoeken is een werkgroep van het NCG opgericht en een meetcampagne gepland. Deze metingen moeten uitwijzen of de overgang naar RDNAPTRANS™2018 en realisatie ETRF2000(R14) leidt tot een betere aansluiting op NAP. Op dit moment worden ruim 100 punten met GNSS en waterpassing gemeten. 

Mogelijke vervolgstappen

De vervolgstappen zijn afhankelijk van de meetuitkomsten:

  • Als de metingen aantonen dat RDNAPTRANS™2018 correct is, handhaven we de overgangsdatum van 1 oktober. We leveren dan ruim voor 1 oktober 2021 nieuwe coördinaten voor de eigen en gecertificeerde stations in de nieuwe ETRS89-realisatie.
  • Als blijkt dat er een kleine aanpassing nodig is, publiceren we deze uiterlijk 1 oktober 2021 als RDNAPTRANS™2020. De overgangstermijn voor RDNAPTRANS™2008 wordt verlengd  tot 1 januari 2022. De overgangstermijn voor RDNAPTRANS™2018 wordt dan 1 oktober 2022. Ook dan leveren we ruim voor 1 oktober 2021 nieuwe coördinaten voor de eigen en gecertificeerde stations in de nieuwe ETRS89-realisatie.
  • Als er meer dan een eenvoudige aanpassing nodig is, maken we een nieuwe planning. En stellen we in overleg met het NCG en het werkveld, een nieuw advies op voor de te nemen stappen .

We verwachten in juli 2021 het scenario te bepalen.