Terug naar vorige pagina

AGRS

Wat is het AGRS.NL?

Het Actief GNSS Referentie Systeem (AGRS) is de basis voor de geodetische infrastructuur van Nederland. GNSS staat voor Global Navigation Satellite System. AGRS.NL is de schakel tussen het Rijksdriehoeksstelsel (RD), het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en internationale systemen zoals ETRS89 en ITRS/WGS84. Het AGRS.NL bestaat uit een aantal permanente referentiestations uitgerust met GNSS-antennes en -ontvangers. Een deel van deze stations draait ook mee in internationale GNSS-netwerken.

Waarvoor wordt het AGRS.NL gebruikt?

Het AGRS.NL wordt gebruikt als referentie voor RD en ETRS89 in Nederland. Het Kadaster en Rijkswaterstaat gebruiken het systeem voor de bepaling van GNSS-kernnetpunten en het certificeren van GNSS-referentiestations. Ook is het AGRS.NL een informatiebron voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld bodembeweging en zeespiegelstijging.

AGRS.NL en dataproducten

Meer informatie over AGRS.NL en dataproducten vindt u op de pagina GNSS-datacentrum.

Coördinaten AGRS.NL-stations

Een overzicht van de coördinaten van AGRS.NL-referentiestations in ETRS89, RD en NAP treft u aan in het document Coördinaten AGRS.NL-stations.

(Dit document kan niet worden gelezen met een schermlezer. Neemt u contact op met NSGI via het contactformulier, als u de inhoud op een andere manier wilt ontvangen.)

Vragen?

Neem voor vragen contact op met NSGI. Dit gaat het beste via het contactformulier.