Terug naar vorige pagina

Coördinatentransformatie-API

Transformeer coördinaten met RDNAPTRANS™

Met de Coördinatentransformatie-API kunt u RDNAPTRANS™ en de door de NSGI geadviseerde transformaties toepassen in computerprogramma’s zonder programmatuur voor coördinaattransformaties in te hoeven bouwen. U kunt bijvoorbeeld transformeren van RD-coördinaten met NAP-hoogte naar geografische ETRS89-coördinaten (lengte, breedte en ellipsoïdische hoogte) of de andere kant op.

Wat kost de Coördinatentransformatie-API?

Het gebruik van de API is kosteloos. Wel zijn er voorwaarden om overmatig en onwenselijk gebruik te voorkomen.

Waarvoor is de Coördinatentransformatie-API bedoeld?

Deze API is bedoeld voor het transformeren van datasets van beperkte omvang. De API is expliciet niet bedoeld voor bulkbevragingen waarmee grote datasets worden getransformeerd of wanneer een hoge beschikbaarheid is vereist. Hiervoor is een Docker image en commerciële- of open-source software beschikbaar.

Hoe gebruikt u de Coördinatentransformatie-API?

De Coördinatentransformatie-API is een RESTful API die een dataset in GeoJSON-formaat of CityJSON transformeert. De documentatie van de API is beschikbaar als open API-specificatie. Bekijk de open API-specificatie van de Coördinatentransformatie-API.

Voorbeeldcode voor het aanroepen van de API v2:

curl -X 'POST' 'https://api.transformation.nsgi.nl/v2/transform' -H 'accept: application/json' -H 'content-crs: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7415' -H 'accept-crs: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7931' -H 'apikey: l75526b51269c9481081b2be9122d03c4f' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"type": "Feature","geometry": {"type": "Point","coordinates": [155000.000,463000.000,100.000]},"properties":{"id": 1}}'

Meer voorbeelden en informatie over de Coördinatentranformatie-API v2 vindt u terug in onze repository

Vraag API key aan

Voor het gebruik van de Coördinatentransformatie-API hebt u een eigen API key nodig. U vraagt deze aan met het formulier Aanvragen Transformatie-API key. De keys van de Coördinatentransformatie-API v1 en v2 zijn niet uitwisselbaar. Bestaande gebruikers moeten voor de Coördinatentransformatie-API v2 een nieuwe key aanvragen.

Vraag de API key aan

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de Coördinatentransformatie-API? Laat het ons weten via het contactformulier NSGI.