RDNAPTRANS™2018 overgangsperiode verlengd

26 August 2020

 

In augustus 2019 is RDNAPTRANS™2018 gepubliceerd inclusief nieuwe geoïde op basis van het NEVREF-onderzoek. De introductie van de bijbehorende nieuwe ETRS89-realisatie ETRF2000(R14) was dit voorjaar voorzien.

Controlemetingen in het najaar

Het effect van de nieuwe geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 samen, blijken op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte te geven (meer dan 4 cm).

Dit najaar staan controlemetingen gepland omdat er twijfel was over de beste manier van omrekenen van de geoïde van ITRS naar ETRS89 (zie hiervoor presentatie 3 van de NCG-studiedag over het NEVREF-onderzoek in 2018). Deze metingen moeten uitwijzen of de overgang naar RDNAPTRANS™2018 en ETRS89-realisatie ETRF2000(R14) leidt tot een betere aansluiting op NAP.
 

Langere overgangsperiode

Na overleg met vertegenwoordigers uit het werkveld heeft de NSGI besloten de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 te verlengen tot 1 oktober 2021 en de huidige realisatie ETRF2000(R05) te handhaven.

Adviezen voor verschillende gebruikers

  • Gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte, raden we aan voorlopig RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken. 
  • Alle overige gebruikers raden we aan z.s.m. over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018. 

Meer informatie

Meer informatie en advies over RDNAPTRANS™2018 vindt u op de pagina Coördinatentransformatie.