Verschillende implementaties van de transformatie

Voor de transformatie tussen RD & NAP enerzijds en ETRS89 anderzijds zijn er twee procedures in gebruik, de NTv2/Vdatum-procedure en de officiële procedure. In verschillende benaderde implementaties van de procedures worden een of meerdere stappen weggelaten of onjuiste parameters gebruikt. In het schema hieronder staan de beide procedures afgebeeld.

Bekende benaderde methoden

Door de validatieservice wordt vergeleken met RDNAPTRANS™, verouderde methoden en bekende benaderde methoden waarbij een of meerdere procedurestappen niet volgens de actuele RDNAPTRANS™ zijn geïmplementeerd. Van verouderde en bekende onjuiste implementatiemethoden is een beschrijving van de invloed op de uitkomsten van de coördinatentransformatie beschikbaar via de links op deze pagina.

 

.Stroomschema van de transformatie. Met voor de x- en y-coördinaten de deelstappen 7-parametertransformatie, projectie en correctiegrid. Voor de hoogte een correctiegrid en een offset              

Verouderde of onjuiste transformatieparameters

Geen of onjuist RD-correctiegrid

Onjuiste resultaten buiten het RD-correctiegrid

RDNAPTRANS2004 met RDNAPTRANS2008-regels buiten het RD-correctiegrid

Geen of onjuiste projectie

Onjuiste stereografische projectie en benadering RDNAPTRANS2008 (geen grid)