Het European Vertical Reference System (EVRS) is het Europese referentiesysteem voor fysische hoogtes. Doordat het gebaseerd is op het Europese waterpasnetwerk is het enkel gedefinieerd op land. De eerste realisatie van EVRS was EVRF2000 waarbij gekozen is voor een enkel datumpunt in Amsterdam, waarmee de ligging van het EVRS-referentievlak gelijkgesteld werd aan NAP. 
Bij latere realisaties zijn meerdere datumpunten gebruikt, maar werd het gemiddelde niveau gelijk gehouden aan EVRF2000. Door verschillen in de wijze waarmee wordt omgegaan met het permanente getijdesysteem en door de inpassing van het NAP-netwerk in het Europese waterpasnetwerk bedraagt het verschil tussen EVRS realisaties en NAP enkele centimeters.

EVRF2019

In 2020 is de meest recente realisatie, EVRF2019, gepubliceerd. Om hoogtes van verschillende nationale hoogtesystemen te kunnen transformeren naar EVRF2019 zijn transformatiegrids berekend die zijn te downloaden op de website crs-geo.eu. EVRF2019 is berekend in twee permanente getijdesystemen: het “zero-tide” systeem en het “mean-tide” systeem. Voor beide systemen zijn transformatiegrids beschikbaar om NAP-hoogtes te transformeren.  

Voor de meeste toepassingen is de transformatie naar EVRF2019 mean-tide hoogtes het meest geschikt. Dit betreft met name toepassingen op het gebied van oceanografie en watermanagement. Daarnaast zijn ook NAP-hoogtes gegeven in het mean-tide systeem. Het transformatiegrid om NAP-hoogtes te transformeren naar EVRF2019 mean-tide hoogtes kan op crs-geo.eu worden gedownload.

Voor specifieke toepassingen of voor data-uitwisseling kan het echter noodzakelijk zijn NAP-hoogtes te converteren naar EVRF2019 zero-tide.

Meer informatie over EVRS vindt u op de website van de BKG.