Geodetische infrastructuur

Wat is Geodetische infrastructuur

De NSGI zorgt voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur. Daaronder wordt verstaan:

  • het referentiesysteem voor ligging, hoogte en zwaartekracht
  • de realisatie van het referentiesysteem door middel van punten in het terrein (“frame”)
  • de distributie van de informatie over het referentiesysteem en de realisatie daarvan aan gebruikers
  • de regelgeving met betrekking tot de beschikbaarstelling en het gebruik