Terug naar vorige pagina

Real-time data

Real-time data GNSS-stations Europees Nederland en BES-eilanden via NTRIP

De data van GNSS-stations van het AGRS.NL, de GNSS-stations op de Noordzee en de GNSS-stations op de BES-eilanden is in real-time vrij toegankelijk. Deze data wordt beschikbaar gemaakt met door gebruik van het Networked Transport of RTCM data via Internet Protocol (NTRIP). NTRIP onderscheidt drie componenten:

  1. De NTRIP-caster is de centrale plek waarmee de databron en eindgebruiker verbinding maken. Verschillende databronnen worden beschikbaar gemaakt als zogenaamde mountpoints.
  2. De NTRIP-sourceserver is de databron, meestal de GNSS-ontvanger die data streamt naar het toegewezen mountpoint op de NTRIP-caster.
  3. De NTRIP-client is de gebruikerscomponent die data opvraagt van een specifiek mountpoint bij de NTRIP-caster.

Meer achtergrondinformatie vind u op de website van het Duitse Bundesambt voor Kartografie und Geodäsie (BKG).

Toegang tot real-time data

De NTRIP-caster waarmee de data van de GNSS-stations wordt ontsloten is anoniem beschikbaar via:

  • URL: http://ntrip.kadaster.nl
  • Poort: 2101
  • Gebruikersnaam: vrij te kiezen door de gebruiker, bij voorkeur het e-mail adres als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen en grote verstoringen.
  • Wachtwoord: vrij te kiezen door de gebruiker.

Indien uw ontvanger geen email adres ondersteunt als gebruikersnaam, kunt u het deel voor de ‘@’ als gebruikersnaam en het deel achter de ‘@’ als wachtwoord meegeven.

De volgende naamgevingsconventie wordt gebruikt voor de mountpoints:

Conventie Dataformaat Voorbeelden
<STA4>00<COUNTRY>0 RTCM 3.2 of hoger (MSM) APEL00NLD0
BONK00BES0
<STA4>00<COUNTRY>1 Proprietary (merkafhankelijk) IJMU00NLD1
CBW100NLD1
<STA4>0 RTCM 3.1 * APEL0
SABY0


<STA4>
: stationsnaam
<COUNTRY>: landcode volgens ISO 3166-1 alpha-3 (BES of NLD)

* RTCM 3.1 ondersteunt alleen GPS en GLONASS en is niet voor alle stations beschikbaar.

Informatie over real-time data

Actuele informatie over de real-time data, zoals de beschikbare stations en GNSS-systemen, is te vinden in de zogenaamde sourcetable van de NTRIP-caster. De real-time data bevatten – naast de waarnemingen naar de GNSS-satellieten – metadata. Hierin is informatie te vinden over de gebruikte GNSS-ontvanger, GNSS-antenne en de coördinaten van het antennereferentiepunt. 

De NSGI volgt internationale afspraken voor de uitwisseling van real-time GNSS-data. Deze afspraken houden onder andere in dat geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid die het dataformaat biedt om GNSS-waarnemingen te corrigeren voor het verschil tussen het antennereferentiepunt en het antennefasecentrum. Het antennefasecentrum is de positie waar de GNSS-signalen door de GNSS-antenne worden ontvangen. Bij het gebruik van de real-time data is het daarom belangrijk om te controleren of de gebruikte software of meetapparatuur bekend is met het type GNSS-antenne. Voor het corrigeren van het verschil tussen het antennereferentiepunt naar het antennefasecentrum moet een antennemodel worden gebruikt. Gebruik van een onjuist antennemodel kan leiden tot positieafwijkingen, met name in de hoogte.

Overzicht stationslocaties

Overzicht van GNSS-stations op de BES-eilanden (links) en Europees Nederland (rechts) waarvoor real-time data beschikbaar is.