Het GNSS-datacentrum van de NSGI is de plaats waar informatie over de actieve GNSS-referentiestations aangeboden wordt volgens internationale standaarden. De operationele taken worden in samenwerking met de TU Delft door het Kadaster uitgevoerd. Het belangrijkste doel van het GNSS-datacentrum is om GNSS-data te verstrekken ten behoeve van nationale en internationale netwerken en projecten. En om onderzoek en educatieve toepassingen te faciliteren. 

AGRS.NL en NETPOS

Het Actief GNSS-Referentie-Systeem (AGRS.NL) is de basis voor de geodetische infrastructuur van Nederland. AGRS.NL is de schakel tussen het Rijksdriehoeksstelsel (RD), het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en internationale systemen zoals ETRS89 en ITRS/WGS84. De Netherlands Positioning Service (NETPOS) is een verdere verdichting van het AGRS.NL. Beide netwerken bestaan uit een aantal permanente GNSS-referentiestations uitgerust met GNSS-antennes en -ontvangers. Een deel van deze stations draait mee in internationale GNSS-netwerken, zoals de International GNSS Service (IGS) en het EUREF Permanent GNSS Network (EPN). 

Producten

De aangeboden producten zijn: