RDNAPTRANS™2018 overgangsperiode verlengd

26 augustus 2020

 

In augustus 2019 is RDNAPTRANS™2018 gepubliceerd inclusief nieuwe geoïde op basis van het NEVREF-onderzoek. De introductie van de bijbehorende nieuwe ETRS89-realisatie ETRF2000(R14) was dit voorjaar voorzien.

Controlemetingen in het najaar

Het effect van de nieuwe geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 samen, blijken op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte te geven (meer dan 4 cm).

Dit najaar staan controlemetingen gepland omdat er twijfel was over de beste manier van omrekenen van de geoïde van ITRS naar ETRS89 (zie hiervoor presentatie 3 van de NCG-studiedag over het NEVREF-onderzoek in 2018). Deze metingen moeten uitwijzen of de overgang naar RDNAPTRANS™2018 en ETRS89-realisatie ETRF2000(R14) leidt tot een betere aansluiting op NAP.
 

Langere overgangsperiode

Na overleg met vertegenwoordigers uit het werkveld heeft de NSGI besloten de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 te verlengen tot 1 oktober 2021 en de huidige realisatie ETRF2000(R05) te handhaven.

Adviezen voor verschillende gebruikers

  • Gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte, raden we aan voorlopig RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken. 
  • Alle overige gebruikers raden we aan z.s.m. over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018. 

Meer informatie

Meer informatie en advies over RDNAPTRANS™2018 vindt u op de pagina Coördinatentransformatie.
 

Transition period RDNAPTRANS™2018 extended

26 augustus 2020

Lees dit artikel in het Nederlands

 

RDNAPTRANS™2018 including the new geoid based on the NEVREF research project was published August 2019. The introduction of the accompanying new ETRS89-realisation ETRF2000(R14) was planned for spring 2020. 

Planned measurements for the end of 2020

The combined effect of the new geoid and the new ETRS89 realisation is a difference in height that can reach more than 4 cm in some parts of the Netherlands. The most likely cause for the larger than expected difference in height is the chosen method of transformation of the geoid from ITRS to ETRS89.  See “Presentatie3” at NCG-studiedag for more information. Measurements planned for the end of 2020 have to clarify whether RDNAPTRANS™2018 and ETRS89 realisation ETRF2000(R14) result in an improved connection to the Dutch vertical datum NAP.
 

Extension of the transition period

After consultation of representatives from the Dutch workfield, the NSGI decided to extend the transition period between RDNAPTRANS™2008 and RDNAPTRANS™2018 to October 1, 2021 and to maintain the current ETRS89 realisation ETRF2000(R05). 

Advice for different user groups

  • users requiring a high level of accuracy in height should keep on using RDNAPTRANS™2008
  • all other users are advised to switch to RDNAPTRANS™2018

More information and advice can be found in Dutch on page Coördinatentransformatie.