In de hydrografie worden dieptes gerelateerd aan een reductievlak (Chart Datum). Het door de  International Hydrographic Organization (IHO) aanbevolen reductievlak in gebieden onderhevig aan getij is het Lowest Astronomical Tide (LAT). Dit vlak is gedefinieerd als het laagste getijdenniveau dat voorspeld kan worden onder gemiddelde meteorologische omstandigheden en onder elke combinatie van astronomische omstandigheden.

In 2018 is door de TU Delft een nieuw LAT-vlak berekend voor de Noordzee. Dit reductievlak, NLLAT2018, geeft op zee het verschil tussen respectievelijk de geoïde en de ellipsoïde (1), het LAT en de ellipsoïde (2) en de geoïde en het LAT (3). Voor de interne wateren (Westerschelde, Oosterschelde en Waddenzee) is gebruik gemaakt van het reductievlak van 2006; dit vlak is samengevoegd met het nieuw berekende reductievlak op de Noordzee.

NLLAT2018 vindt u op de website van de Dienst der Hydrografie.