Meerjarenplan

Meerjarenplan NSGI

Acties uit het meerjarenplan van de NSGI

De belangrijkste acties uit het Meerjarenplan van de NSGI in de periode tot 2020 zijn:

 • herziening van de procedure om coördinaten van Nederlands stelsel naar het Europese stelsel om te rekenen en vice-versa (RDNAPTRANS™)
 • vaststelling uniforme hoogtereferentie van het Nederlandse zeegebied (EEZ)
 • onderhoud GI verbeteren op basis van analyse van het onderhoud van de laatste 10 jaar
 • integratie van GI-(meet)infrastructuur, zogeheten co-locatie
 • uitbreiding van (meet)infrastructuur op zee
 • ondersteuning van realisatie GI door derden
 • gezamenlijke en verbeterde informatievoorziening en ontsluiten van data
 • opzet van een GNSS-datacentrum
 • aanleveren van gegevens voor Europese netwerken

Verantwoordelijke instantie voor Geodetische Infrastructuur

In de komende jaren wil de NSGI zich meer profileren als de verantwoordelijke instantie voor de Geodetische Infrastructuur (GI) in Nederland. Dit houdt onder meer in:

 • meer naar buiten treden en meer service gaan verlenen, o.a. in het kader van regie op het gebruik van ETRS89.
 • voor de infrastructuur een betere integratie van afzonderlijke netwerken realiseren (o.a. door co-locatie)
 • data gezamenlijk ontsluiten met bijv. een eigen datacentrum.
 • nieuwe verticale referentievlakken publiceren
 • nieuwe procedure ontwikkelen voor het transformeren tussen RD/NAP en ETRS89 om het gebruik te vereenvoudigen door aan te sluiten op standaarden.

Geodetische Infrastructuur voor Caribisch Nederland

Voor Bonaire, St. Eustatius en Saba zal, voor zover onderdelen van de GI nog niet beschikbaar zijn, deze gerealiseerd worden. Voor Aruba, Curaçao en St. Maarten kan dit op verzoek van de lokale overheid ook op deze eilanden gerealiseerd worden. Per eiland zal daarvoor:

 • tenminste een permanent GNSS-station opgenomen worden in AGRS.NL
 • de door plaattektoniek dynamische koppeling tussen het International Terrestrial Reference System (ITRS) en de op het eiland gebruikte lokale coördinatenreferentiestelsels vastgesteld worden.

Meerjarenplan bekijken

Bekijk de laatste versie van het Meerjarenplan 2016-2020