Dit is de homepage van de site van de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI)

Eenduidige coördinaten voor plaatsbepaling en het combineren van geo-informatie.

Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur

Het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine werken samen in de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI).
Wij zorgen voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur.

RDNAPTRANS

RDNAPTRANS™  is de officiële nauwkeurige coördinatentransformatie tussen RD en NAP en ETRS89. 

GNSS-datacentrum

GNSS-datacentrum voor data en informatie over GNSS-referentiestations.

Nieuws item: Overgangsperiode RDNAPTRANS verlengd

De NSGI verlengt de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 tot een nader te bepalen datum.

Lees volledig artikel

Presentatie NSGI op EUREF symposium beschikbaar

De NSGI presenteert het nationaal verslag geodetische infrastructuur tijdens het EUREF symposium.