Dit is de homepage van de site van de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI)

Eenduidige coördinaten voor plaatsbepaling en het combineren van geo-informatie.

Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur

Het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine werken samen in de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI).
Wij zorgen voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur.

RDNAPTRANS

RDNAPTRANS™  is de officiële nauwkeurige coördinatentransformatie tussen RD en NAP en ETRS89. 

GNSS-datacentrum

GNSS-datacentrum voor data en informatie over GNSS-referentiestations.

Einde RDNAPTRANS ™2008

We adviseren om over te stappen op RDNAPTRANS™2018. Dat geeft gemiddeld een betere aansluiting op NAP dan RDNAPTRANS™2008.  
U hebt tot 1 oktober 2022 de tijd.

Vacature Medewerker geodesie en getijden

Onze NSGI-partner Dienst der Hydrografie in Den Haag,  heeft een HBO-vacature voor een 'Medewerker geodesie en getijden'.

Lijkt het wat?

Solliciteer dan voor 7 februari!