Terug naar vorige pagina

Coördinatentransformatie-API

Transformeer coördinaten met RDNAPTRANS™

Met de Coördinatentransformatie-API kunt u RDNAPTRANS™ toepassen in computerprogramma’s zonder programmatuur voor coördinaattransformaties in te hoeven bouwen. U kunt bijvoorbeeld transformeren van RD-coördinaten met NAP-hoogte naar geografische ETRS89-coördinaten (lengte, breedte en ellipsoïdische hoogte) of de andere kant op.

Wat kost de Coördinatentransformatie-API?

Het gebruik van de API is kosteloos. Wel zijn er voorwaarden om overmatig en onwenselijk gebruik te voorkomen.

Waarvoor is de Coördinatentransformatie-API bedoeld?

Deze API is bedoeld voor het transformeren van datasets van beperkte omvang. De API is expliciet niet bedoeld voor bulkbevragingen waarmee grote datasets worden getransformeerd. Hiervoor is commerciële en gratis open-source software beschikbaar.

Hoe gebruikt u de Coördinatentransformatie-API?

De Coördinatentransformatie-API is een RESTful API die een dataset in GeoJSON-formaat transformeert. De documentatie van de API is beschikbaar als open API-specificatie. Bekijk de open API-specificatie van de Coördinatentransformatie-API in Swagger Editor.

Voorbeeldcode voor het aanroepen van de API:

curl -L -X POST 'https://api.transformation.nsgi.nl/v1/transform' -H 'Accept-Crs: EPSG:7931' -H 'Content-Crs: EPSG:7415' -H 'X-Api-Key: put_your_own_key_here' -H 'Content-Type: application/json' --data-raw '{ "data": { "type": "MultiPoint", "coordinates": [ [ 155000.000, 463000.000, 100.000 ], [ 155000.000, 463000.000 ] ] } }'

Vraag API Key aan

Voor het gebruik van de Coördinatentransformatie-API hebt u een eigen API Key nodig. U vraagt deze aan met het formulier Aanvragen Transformatie-API Key.

Vraag de API Key aan

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de Coördinatentransformatie-API? Laat het ons weten via het contactformulier NSGI.