Terug naar vorige pagina

Coördinatentransformatie

RDNAPTRANS

RDNAPTRANS™ is de officiële, nauwkeurige transformatie tussen RDNAP en ETRS89.

BESTRANS

BESTRANS is de officiële en nauwkeurige transformatie tussen DPnet van de BES-eilanden en ITRS.

Transformatievalidatie

Met de transformatievalidatieservice valideert u de juistheid van de coördinatentransformatie met de door u gebruikte software.

PCTrans

Voor het omrekenen van RD en NAP naar ETRS89 downloadt u het computerprogramma PCTrans van de website van de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie. 

Programma Zwaartekracht

Het programma ‘Zwaartekracht’ berekent de zwaartekrachtwaarde op een locatie in Nederland door middel van interpolatie tussen de 8000 punten van het 2e-orde-zwaartekrachtnetwerk. 

Coördinatentransformatie-API

Met deze API past u RDNAPTRANS™ toe in computerprogramma’s zonder programmatuur voor coördinaattransformaties in te hoeven bouwen.