Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 17-07-2023.

Het Kadaster wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.
 

Het toegankelijkheidslabel van nsgi.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.