NSGI staat voor Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur. Het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie werken samen in de NSGI, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid als verwerker van persoonsgegevens verkregen via de website. Via deze website bieden we informatie, (data)producten en diensten aan betreffende de geodetische infrastructuur en bieden we, op termijn, open data(sets) aan die kosteloos beschikbaar zullen zijn.

Op de pagina ‘Organisatie' staat meer informatie over wie wij zijn en wat we doen. Het contactformulier kunt u gebruiken om contact met ons opnemen.

Bescherming persoonsgegevens

De NSGI gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen waarvan de NSGI persoonsgegevens verwerkt. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt de NSGI zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie met betrekking tot een persoon of die leidt tot identificatie van een persoon. Bijvoorbeeld een naam of een e-mailadres. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft een uitgebreide uitleg over wat persoonsgegevens zijn. Op de website nsgi.nl vragen we via het contactformulier en inschrijfformulier nieuwsbrief de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres.

Verwerken van persoonsgegevens

De website nsgi.nl is een technische voorziening waarmee informatie, (data)producten en diensten beschikbaar worden gesteld. De (data)producten en diensten die door de NSGI worden aangeboden bevatten persoonsgegevens. Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen bij NSGI (nieuwe datasets of functionaliteit, meldingen etc.), biedt de NSGI een nieuwsbrief aan. Als u zich daarvoor aanmeldt, ontvangt u berichten van de NSGI in uw eigen mailbox.

Met het invullen van het contactformulier en/of de aanmelding en registratie voor de nieuwsbrief geeft u toestemming uw betreffende persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. De NSGI verwerkt alleen gegevens die u zelf actief hebt achtergelaten via het contactformulier en/of inschrijfformulier nieuwsbrief. Daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Er worden uitsluitend gegevens verwerkt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Bij het gebruik van het contactformulier worden IP-adressen gelogd om eventuele verstoringen snel op te kunnen lossen.

Bewaren van persoonsgegevens

De NSGI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, maar maximaal één jaar, voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dat betekent onder meer dat, wanneer u zich weer uitschrijft voor de nieuwsbrief, de NSGI uw bijbehorende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wist.

Website NSGI

Voor de website maakt NSGI gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook maakt de website gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren.

Informatiebeveiliging

Het Kadaster beveiligt uw gegevens met passende technische en organisatorische maatregelen. Het Kadaster volgt de beveiligingsrichtlijnen uit de ISO 27001 normering en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Uw rechten (rechten van betrokkene)

Op grond van de AVG heeft u rechten die u kunt inroepen zodat u meer inzicht krijgt op welke wijze de NSGI uw persoonsgegevens verwerkt. De in artikel 15-21 van de AVG opgenomen rechten zijn het recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, bezwaar en het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor NSGI-specifieke vragen kunt u contact opnemen met NSGI via het contactformulier. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de Autoriteit een klacht over de NSGI in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.