Dit is de homepage van de site van de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI)

Eenduidige coördinaten voor plaatsbepaling en het combineren van geo-informatie.

Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur

Het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine werken samen in de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI).
Wij zorgen voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur.

RDNAPTRANS

RDNAPTRANS™  is de officiële nauwkeurige coördinatentransformatie tussen RD en NAP en ETRS89. 

GNSS-datacentrum

GNSS-datacentrum voor data en informatie over GNSS-referentiestations.

Einde RDNAPTRANS ™2008

We adviseren om over te stappen op RDNAPTRANS™2018. Dat geeft gemiddeld een betere aansluiting op NAP dan RDNAPTRANS™2008.  
U hebt tot 1 oktober 2022 de tijd.

Nieuws item: GNSS-data en coördinatentransformatie voor de BES-eilanden

NSGI verstrekt data van GNSS-referentiestations op de BES-eilanden en publiceert BESTRANS, de officiële transformatie tussen de coördinatenstelsels van de BES-eilanden en het internationale coördinatenstelsel ITRS.

Lees volledig artikel