NSGI

Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur

Het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine werken samen in de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI). Wij zorgen voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur.

RDNAPTRANS

RDNAPTRANS™  is de officiële nauwkeurige coördinatentransformatie tussen RD en NAP en ETRS89. 

GNSS-datacentrum

GNSS-datacentrum voor data en informatie over GNSS-referentiestations.

Nieuws item: Meetcampagne RDNAPTRANS™ afgerond

Met de meetcampagne bepalen we wanneer we overgaan van RDNAPTRANS™ 2008 naar RDNAPTRANS™ 2018 en naar RDNAPTRANS™ 2020. 

Lees volledig artikel

Presentatie NSGI op EUREF symposium beschikbaar

De NSGI presenteert het nationaal verslag geodetische infrastructuur tijdens het EUREF symposium.