We certificeren GNSS-referentiestations voor consistente coördinaten bij gebruik van uw eigen GNSS-referentiestation of gebruik van een commerciële GNSS-correctiedienst.

Gecertificeerde GNSS-stations

De GNSS-referentiestations van derden waarvan de coördinaten door de NSGI gecertificeerd zijn.

GNSS-station laten cerfiticeren

Informatie over het door de NSGI laten certificeren van de coördinaten van uw GNSS-referentiestation.