Terug naar vorige pagina

Meerjarenplan

Meerjarenplan NSGI

De partners van de NSGI stellen gezamenlijk een meerjarenplan op voor het domein van de geodetische infrastructuur. De belangrijkste doelstellingen van het meerjarenplan in de periode tot 2026 zijn:

  • toekomstvaste transformatieprocedure via RDNAPTRANS™
  • operationaliseren van de veranderingsgerichte NAP-bijhouding
  • analyse van LAT in droogvallende gebieden en estuaria
  • opzetten GNSS-productcertificering voor eenduidig gebruik van GNSS-plaatsbepaling
  • uitbreiden infrastructuur voor monitoring van zeespiegelstijging en bodemdaling
  • betere zichtbaarheid van de NSGI, onder andere door het organiseren van webinars
  • goede, toegankelijke ontsluiting van informatie en data via de website NSGI.nl

Meerjarenplan bekijken

Bekijk de laatste versie van het Meerjarenplan 2021-2025