Terug naar vorige pagina

GNSS-referentiestations

Voor het aansluiten van landmeetkundige metingen op RD, NAP en ETRS89 en andere in Nederland gebruikte coördinatenstelsels zijn referentiepunten nodig. De NSGI onderhoudt verschillende soorten referentiepunten. De GNSS-referentiestations zijn referentiepunten die permanent zijn uitgerust met GNSS-apparatuur van de NSGI en waarvan de data beschikbaar is via het GNSS-datacentrum. Dit in tegenstelling tot de kernnetpunten met 3D coördinaten en NAP-peilmerken met bekende NAP-hoogte waar gebruikers zelf meetapparatuur op kunnen stellen. Een deel van de GNSS-referentiestations is onderdeel van AGRS.NL en enkele daarvan draaien ook mee in internationale GNSS-netwerken. Andere stations dragen vooral bij aan NETPOS.

Wat is het AGRS.NL?

Het Actief GNSS Referentie Systeem (AGRS.NL) is de basis voor de geodetische infrastructuur van Nederland. AGRS.NL is de schakel tussen het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD), het Normaal Amsterdams Peil (NAP) en internationale systemen zoals ETRS89 en ITRS/WGS84.  Een overzicht van de coördinaten van AGRS.NL-referentiestations in ETRS89, RD en NAP treft u aan in het document Coördinaten AGRS.NL-stations.

Dit document kan niet worden gelezen met een schermlezer. Neemt u contact op met NSGI via het contactformulier, als u de inhoud op een andere manier wilt ontvangen.

Waarvoor wordt het AGRS.NL gebruikt?

Het AGRS.NL wordt gebruikt als referentie voor RD en ETRS89 in Nederland. Het Kadaster en Rijkswaterstaat gebruiken het systeem voor de bepaling van GNSS-kernnetpunten en het certificeren van GNSS-referentiestations. Ook is het AGRS.NL een informatiebron voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld bodembeweging en zeespiegelstijging.

GNSS-data

Meer informatie over GNSS-referentiestations en dataproducten vindt u op de pagina Stationsinformatie. De GNSS-dataproducten vindt u op de pagina's:

Vragen?

Neem voor vragen contact op met NSGI. Dit gaat het beste via het contactformulier.