De geoïde is het equipotentiaalvlak op gemiddeld zeeniveau en wordt gebruikt als referentievlak voor fysische hoogtes. Dit vlak ligt in elk punt loodrecht op de richting van de zwaartekracht. In 2018 is door de TU Delft in het kader van het NEVREF-project (Vertical Reference Frame for the Netherlands Mainland, Wadden Islands and Continental Shelf) een nieuw quasi-geoïdemodel opgeleverd, het zogenaamde NLGEO2018-model. Voor aansluiting op NAP is een correctievlak (of innovatiefunctie) dat geschat is op 82 GNSS-waterpaspunten. Dit aangepaste model, waarmee met GNSS gemeten hoogtes direct omgerekend kunnen worden in NAP-hoogtes, maakt onderdeel uit van RDNAPTRANS™. NLGEO2018 is tevens opgenomen in de geoid repository van de International Service for the Geoid (ISG).

Het quasi-geoïdemodel is berekend volgens de remove-restore methode. Hierbij is het langgolvige deel berekend op basis van satellietmodellen, die het resultaat zijn van de zwaartekrachtsatellietmissies GOCE en GRACE. Het kortgolvige deel is berekend op basis van regelmatig over Nederland verspreide zwaartekrachtmetingen die zijn uitgevoerd in de jaren 1990, aangevuld met metingen uit omringende landen en de Noordzee. Het resulterende geoïdemodel is beschikbaar voor een groter gebied dan NLGEO2018, dat beperkt is tot een rechthoek rondom het Nederlandse vasteland en de EEZ van de Noordzee. Wel neemt de nauwkeurigheid van het uitgebreide model naar de randen toe af, vanwege randfouten die het gevolg zijn van de ontbrekende data buiten het berekeningsgebied. Het geoïdemodel is buiten het Nederlandse landoppervlak niet gevalideerd, waardoor de nauwkeurigheid daarbuiten niet bekend is. Voor onderzoek en specifieke toepassingen kan de NSGI het model voor het gehele berekeningsgebied beschikbaar stellen. Dit geldt zowel voor de gravimetrische geoïde als het op NAP aangesloten model. U kunt het model aanvragen via het contactformulier.