Nieuwe transformatie-API beschikbaar

De nieuwe transformatie-API van de NSGI is vanaf 18 maart 2024 beschikbaar.  Deze nieuwe API ondersteunt meer coördinatentransformaties en sluit nog beter aan bij de Nederlandse API-richtlijnen.  

Stap voor november over op de nieuwe transformatie-API

Gebruikt u de oude transformatie-API? Stap dan zo snel mogelijk over op de nieuwe transformatie-API.
De oude API blijft actief tot eind november. 

Nieuwe functionaliteit 

De nieuwe transformatie-API ondersteunt: 

  • de transformaties tussen de in Europees Nederland veel gebruikte CRS-sen die zijn benoemd in de Handreiking CRS.
    Bijvoorbeeld naast RDNAPTRANS™ nu ook transformaties naar het LAT-referentievlak op zee en wereldwijde coördinatenstelsels 
  • tijdsafhankelijke transformaties, bijvoorbeeld van ETRF2000 naar ITRF2014
  • de transformaties voor de BES-eilanden die zijn beschreven in BESTRANS 
  • de mogelijkheid om tussenpunten te berekenen voor lange lijnstukken conform het langelijnenadvies  
  • ondersteuning van CityJSON 
  • mogelijkheid om een enkel punt met een eenvoudig GET request te transformeren in plaats van een POST request met GeoJSON 

De nieuwe API is, net als de oude transformatie-API, niet bedoeld voor bulkaanvragen en grote datasets. Daarvoor kunt u onze open-source-componenten gebruiken.

Schematische weergave van de API

Dit schema laat zien hoe de transformaties in de API zijn verwerkt.
Deze afbeelding laat het schema zien van de in de API opgenomen transformaties: • RD, NAP, LAT en de INSPIRE-kaartprojecties zijn gekoppeld aan ETRF2000/ETRS89. • De kaartprojecties Webmercator en UTM zijn gekoppeld aan WGS84/CRS84. • DPnet en hoogte van de BES-eilanden zijn gekoppeld aan een time-fixed ITRS-realisatie. • ETRF2000, WGS84 en de time-fixed ITRS-realisaties van de BES-eilanden zijn met een tijdsafhankelijke transformatie gekoppeld aan ITRS. • ETRS89 en de time-fixed ITRS-realisaties van de BES-eilanden zijn ook met een nultransformatie gekoppeld aan WGS84/CRS84.

API key 

Voor de nieuwe transformatie-API is een nieuwe API key nodig. Deze vraagt u aan via het formulier op de pagina Coördinatentransformatie-API.  

Niet backward compatible 

De nieuwe transformatie-API is niet backward compatible met de oude transformatie-API. U moet de aanroep van de API en de JSON content bij een POST aanroep aanpassen. Voor meer details over de aanroep van de transformatie-API kijkt u op api.transformation.nsgi.nl.  

Open-source 

De broncode en een Docker-implementatie van de transformatie-API zijn openbaar beschikbaar. Net als de onderliggende componenten, waaronder de door de NSGI aangepaste PROJ-database. Er is ook een beschrijving van de componenten van de transformatie-API. Met deze componenten kunt u een eigen instantie van de transformatie-API binnen uw IT-omgeving beschikbaar maken of op broncodeniveau direct onze aangepaste PROJ-database gebruiken.  U vindt alles op onze Github repository.

Vragen of opmerkingen 

Voor vragen en opmerkingen neemt u contact op via het contactformulier