Coördinatentransformatie

RDNAPTRANS

RDNAPTRANS™ is de officiële en nauwkeurige transformatie tussen het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Normaal Amsterdams Peil (NAP) enerzijds en het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) anderzijds. De huidige versie is RDNAPTRANS™2018. Tot 1 oktober 2021 mag echter ook de oude versie RDNAPTRANS™2008 nog gebruikt worden.

Advies over gebruik RDNAPTRANS™2018

Na overleg met vertegenwoordigers uit het werkveld heeft de NSGI besloten de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 te verlengen tot 1 oktober 2021 en de huidige realisatie ETRF2000(R05) te handhaven. Het effect van de nieuwe geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 samen, blijken op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte te geven (meer dan 4 cm). Een meetcampagne eind 2020 moet uitwijzen of de overgang naar RDNAPTRANS™2018 en ETRS89-realisatie ETRF2000(R14) leidt tot een betere aansluiting op NAP. Deze controlemetingen waren al gepland omdat er twijfel was over de beste manier van omrekenen van de geoïde van ITRS naar ETRS89 (zie hiervoor presentatie 3 van de NCG-studiedag over het NEVREF-onderzoek in 2018).

Met betrekking tot het gebruik van RDNAPTRANS™ tot 1 oktober 2021 adviseert de NSGI het volgende:

  • Gebruikers die alleen met x- en y-coördinaten werken raden we aan over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.
  • In GIS-pakketten raden we aan RDNAPTRANS™2018 te gebruiken om te kunnen profiteren van de gestandaardiseerde implementatie.
  • Gebruikers die kunnen profiteren van het grotere dekkingsgebied op zee raden we aan over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.
  • Gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte, raden we aan RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken. Wanneer de hoogte van cruciaal belang is blijft het advies echter altijd: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.
  • Alle overige gebruikers raden we aan over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.

Parameters en formules RDNAPTRANS

De parameters en formules van RDNAPTRANS™ zijn vrij beschikbaar voor software-ontwikkelaars en andere belangstellenden.

Hebt u interesse? Start de download na het invullen van het formulier Aanvragen download RDNAPTRANS.

Coördinatentransformatie via PCTrans

Voor het omrekenen van RD en NAP naar ETRS89 kunt u gebruik maken van het computerprogramma PCTrans van de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie.

U kunt PCTrans downloaden van de website van het ministerie van Defensie. 

Transformatievalidatie

Voor het valideren van de juistheid van de coördinatentransformatie met de door u gebruikte software kunt u de transformatievalidatieservice gebruiken.

U vindt deze service op de pagina Transformatievalidatie.