Coördinatentransformatie

RDNAPTRANS

RDNAPTRANS™ is de officiële en nauwkeurige transformatie tussen het coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Normaal Amsterdams Peil (NAP) enerzijds en het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) anderzijds. De huidige versie is RDNAPTRANS™2018. Tot 1 oktober 2020 mag echter ook de oude versie RDNAPTRANS™2008 nog gebruikt worden.

Parameters en formules RDNAPTRANS

De parameters en formules van RDNAPTRANS™ zijn vrij beschikbaar voor software-ontwikkelaars en andere belangstellenden.

Hebt u interesse? Start de download na het invullen van het formulier Aanvragen download RDNAPTRANS.

Coördinatentransformatie via PCTrans

Voor het omrekenen van RD en NAP naar ETRS89 kunt u gebruik maken van het computerprogramma PCTrans van de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie.

U kunt PCTrans downloaden van de website van het ministerie van Defensie. 

Transformatievalidatie

Voor het valideren van de juistheid van de coördinatentransformatie met de door u gebruikte software kunt u de transformatievalidatieservice gebruiken.

U vindt deze service op de pagina Transformatievalidatie.