NSGI

Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur

Het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine werken samen in de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI). Wij zorgen voor het tot stand komen, onderhouden en publiceren van elementen van de geodetische infrastructuur.

RDNAPTRANS

RDNAPTRANS™  is de officiële nauwkeurige coördinatentransformatie tussen RD en NAP en ETRS89. 

GNSS-datacentrum

GNSS-datacentrum voor data en informatie over GNSS-referentiestations.

Nieuws item: Overgangstermijn RDNAPTRANS afhankelijk van meetresultaten

De uitslag van de meetcampagne bepaalt wanneer we overgaan van RDNAPTRANS™ 2008 naar RDNAPTRANS™ 2018. 

Lees volledig artikel