Nieuwe transformatie-API beschikbaar

De nieuwe transformatie-API van de NSGI is vanaf 18 maart 2024 beschikbaar.  Deze nieuwe API ondersteunt meer coördinatentransformaties en sluit nog beter aan bij de Nederlandse API-richtlijnen.  

Stap voor november over op de nieuwe transformatie-API

Gebruikt u de oude transformatie-API? Stap dan zo snel mogelijk over op de nieuwe transformatie-API.
De oude API blijft actief tot eind november. 

Nieuwe functionaliteit 

De nieuwe transformatie-API ondersteunt: 

 • de transformaties tussen de in Europees Nederland veel gebruikte CRS-sen die zijn benoemd in de Handreiking CRS.
  Bijvoorbeeld naast RDNAPTRANS™ nu ook transformaties naar het LAT-referentievlak op zee en wereldwijde coördinatenstelsels 
 • tijdsafhankelijke transformaties, bijvoorbeeld van ETRF2000 naar ITRF2014
 • de transformaties voor de BES-eilanden die zijn beschreven in BESTRANS 
 • de mogelijkheid om tussenpunten te berekenen voor lange lijnstukken conform het langelijnenadvies  
 • ondersteuning van CityJSON 
 • mogelijkheid om een enkel punt met een eenvoudig GET request te transformeren in plaats van een POST request met GeoJSON 

De nieuwe API is, net als de oude transformatie-API, niet bedoeld voor bulkaanvragen en grote datasets. Daarvoor kunt u onze open-source-componenten gebruiken.

Schematische weergave van de API

Dit schema laat zien hoe de transformaties in de API zijn verwerkt.
Deze afbeelding laat het schema zien van de in de API opgenomen transformaties: • RD, NAP, LAT en de INSPIRE-kaartprojecties zijn gekoppeld aan ETRF2000/ETRS89. • De kaartprojecties Webmercator en UTM zijn gekoppeld aan WGS84/CRS84. • DPnet en hoogte van de BES-eilanden zijn gekoppeld aan een time-fixed ITRS-realisatie. • ETRF2000, WGS84 en de time-fixed ITRS-realisaties van de BES-eilanden zijn met een tijdsafhankelijke transformatie gekoppeld aan ITRS. • ETRS89 en de time-fixed ITRS-realisaties van de BES-eilanden zijn ook met een nultransformatie gekoppeld aan WGS84/CRS84.

API key 

Voor de nieuwe transformatie-API is een nieuwe API key nodig. Deze vraagt u aan via het formulier op de pagina Coördinatentransformatie-API.  

Niet backward compatible 

De nieuwe transformatie-API is niet backward compatible met de oude transformatie-API. U moet de aanroep van de API en de JSON content bij een POST aanroep aanpassen. Voor meer details over de aanroep van de transformatie-API kijkt u op api.transformation.nsgi.nl.  

Open-source 

De broncode en een Docker-implementatie van de transformatie-API zijn openbaar beschikbaar. Net als de onderliggende componenten, waaronder de door de NSGI aangepaste PROJ-database. Er is ook een beschrijving van de componenten van de transformatie-API. Met deze componenten kunt u een eigen instantie van de transformatie-API binnen uw IT-omgeving beschikbaar maken of op broncodeniveau direct onze aangepaste PROJ-database gebruiken.  U vindt alles op onze Github repository.

Vragen of opmerkingen 

Voor vragen en opmerkingen neemt u contact op via het contactformulier

GNSS-data en coördinatentransformatie voor de BES-eilanden

Door de invoering van de Kadasterwet BES op 1 januari 2021 is de NSGI-partner Kadaster ook verantwoordelijk voor de geodetische infrastructuur van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden). De NSGI adviseert en assisteert de lokale Kadasterkantoren bij beheer en vernieuwing van de geodetische infrastructuur op de eilanden. Daarom verstrekken we de data van lokale GNSS-stations in ons GNSS-datacentrum en publiceren we de transformatie tussen de coördinatenstelsels van de eilanden en het internationale coördinatenstelsel ITRS.

GNSS-data

Sinds 1 januari 2023 is de data van de lokale GNSS-stations BONK00BES, SEUS00BES en SABY00BES als real-time streams en in bestandsvorm voor iedereen vrij beschikbaar in ons GNSS-datacentrum.

BESTRANS2020

De officiële coördinatentransformatie BESTRANS2020 beschrijft de relatie tussen de stelsels van het driehoekspuntennet (DPnet) van ieder van de BES-eilanden en het International Terrestrial Reference System (ITRS). Voor St. Eustatius en Saba is een tijdsafhankelijke 3D transformatie opgenomen. De transformatie voor Bonaire wordt toegevoegd zodra we genoeg metingen hiervoor hebben.

Meer informatie

•    Lees meer over het GNSS-datacentrum
•    Bekijk de pagina BESTRANS

Webinar Zeespiegelmonitor

De veranderende zeespiegel is heel belangrijk voor Nederland. Om ons voor te kunnen bereiden op de toekomst moeten we inzicht hebben in de veranderingen van de zeespiegel en de bodemdaling.

Bent u benieuwd hoe de hoogte van de zeespiegel gemeten wordt? Deltares en de NSGI vertellen in het webinar van 12 september, hoe we dit uitvoeren in Nederland. Geef u daarom op voor het webinar.

Direct aanmelden

Onderwerpen webinar

In het webinar informeren Deltares en de NSGI u over de noodzaak en de achtergrond van de zeespiegelmonitor.

 • Hoe meten we de hoogte van de zeespiegel ten opzichte van het NAP?
 • Hoe gebruiken we GNSS en de infrastructuur van de NSGI om nog beter inzicht te krijgen in de veranderingen?

Gegevens webinar

 • NSGI-webinar "GNSS-metingen bij getijdestations"
 • 12 september 2023
 • van 13:00 tot 14:00 uur

Gebruiksonderzoek

De Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI) stelt RD- en NAP-data beschikbaar voor iedereen.
We willen dat deze data voor iedereen zo bruikbaar en betrouwbaar mogelijk zijn. Daarom hebben we uw input als gebruiker nodig.

 • Welke meetpunten gebruikt u?
 • Welke gegevens heeft u nodig?
 • Wat mist u?
 • Wat kan beter?

Deze antwoorden horen we graag via ons gebruiksonderzoek dat we momenteel laten uitvoeren. Met uw hulp kunnen we blijven zorgen voor een bruikbaar en betrouwbaar netwerk van meetpunten en goede, bruikbare informatie.

Het invullen kost zo’n 15 minuten

Start