Einde RDNAPTRANS™2008

Wij adviseren nu iedereen om over te stappen op het gebruik van RDNAPTRANS™2018. De overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 loopt tot 1 oktober 2022. We streven ernaar om zelf op 1 juli 2022 over te stappen.

Onduidelijkheid in hoogtecomponent opgelost

Bij de introductie van RDNAPTRANS™2018 was er onduidelijkheid over de invloed op de hoogtecomponent voor gebruikers. Om het effect van RDNAPTRANS™-versies op de transformatie naar NAP te onderzoeken, is een meetcampagne uitgevoerd. Daarbij zijn ruim 100 punten met GNSS en waterpassing gemeten. RDNAPTRANS™2018 blijkt gemiddeld een betere aansluiting op NAP te geven dan RDNAPTRANS™2008.

Advies werkgroep NCG

De bevindingen van de meetcampagne en de analyse zijn voorgelegd aan een werkgroep van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie (NCG). Op advies van deze werkgroep hebben wij besloten RDNAPTRANS™2018 per 1 juli 2022 in gebruik te nemen en daarbij de huidige ETRS89-realisatie te handhaven. 

Webinar

We organiseren op donderdag 10 maart om 13.00 uur een webinar over RDNAPTRANS™ waarin onder andere de onderzochte scenario’s worden toegelicht. Inschrijven kan via deze website.

Hoogte-effect bij overstap naar RDNAPTRANS™2018

Bij de overstap van RDNAPTRANS™2008 naar RDNAPTRANS™2018 kunnen GNSS-gebruikers een systematisch hoogteverschil van enkele centimeters ervaren. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van dit hoogte-effect (dus niet een afwijking met NAP). Gebruik van RDNAPTRANS™2018 geeft gemiddeld een betere aansluiting aan NAP.

Op deze kaart van Nederland is het verschil tussen NAP-hoogte in de nieuwe situatie (RDNAPTRANS™2018) ten opzichte van de huidige situatie (RDNAPTRANS™2008) aangegeven met kleuren blauw, licht-blauw, geel en rood. De kaart is vooral licht-blauw, wat een negatief verschil tussen de 3 en 0 centimeter aangeeft. 
Figuur: Verschil tussen NAP-hoogte berekend op basis van GNSS in de nieuwe situatie (RDNAPTRANS™2018) t.o.v. de huidige situatie (RDNAPTRANS™2008).

Advies voor gebruikers

Wij raden alle gebruikers aan om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018.

Overgangsdatum 1 juli 2022

Voor gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte adviseren we als overgangsdatum 1 juli 2022. Wel kan het in sommige gevallen handig zijn om binnen een lopend meetproject slechts 1 RDNAPTRANS™-versie te gebruiken. Als de hoogte van cruciaal belang is, blijft het advies: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

Meer informatie

GNSS-data en coördinatentransformatie voor de BES-eilanden

Door de invoering van de Kadasterwet BES op 1 januari 2021 is de NSGI-partner Kadaster ook verantwoordelijk voor de geodetische infrastructuur van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden). De NSGI adviseert en assisteert de lokale Kadasterkantoren bij beheer en vernieuwing van de geodetische infrastructuur op de eilanden. Daarom verstrekken we de data van lokale GNSS-stations in ons GNSS-datacentrum en publiceren we de transformatie tussen de coördinatenstelsels van de eilanden en het internationale coördinatenstelsel ITRS.

GNSS-data

Sinds 1 januari 2023 is de data van de lokale GNSS-stations BONK00BES, SEUS00BES en SABY00BES als real-time streams en in bestandsvorm voor iedereen vrij beschikbaar in ons GNSS-datacentrum.

BESTRANS2020

De officiële coördinatentransformatie BESTRANS2020 beschrijft de relatie tussen de stelsels van het driehoekspuntennet (DPnet) van ieder van de BES-eilanden en het International Terrestrial Reference System (ITRS). Voor St. Eustatius en Saba is een tijdsafhankelijke 3D transformatie opgenomen. De transformatie voor Bonaire wordt toegevoegd zodra we genoeg metingen hiervoor hebben.

Meer informatie

•    Lees meer over het GNSS-datacentrum
•    Bekijk de pagina BESTRANS

Webinar - Het gebruik van coördinaatreferentiesystemen in Nederland

Wat als iedereen in de wereld het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting gebruikt? Hoe ziet de wereld er dan uit? Nederland blijft zoals we het kennen, maar de rest van de wereld wordt onherkenbaar. En dat is uiteraard niet voor iedereen bruikbaar. 

NSGI gaat hier samen met Geonovum op in tijdens het webinar op donderdag 24 november 2022. 

Meld u aan

Details webinar

 • dag: donderdag 24 november
 • tijd: van 13.00 tot 14.00 uur
 • locatie: online, via Teams
 • organisator: NSGI en Geonovum

Inhoud webinar

 • Waarom zijn er verschillende referentiesystemen en projecties?
 • Wanneer moet je welk CRS gebruiken?
 • Hoe transformeer je coördinaten van het ene systeem naar het andere?

Dit zijn de vragen waar de NSGI samen met Geonovum op ingaan tijdens het webinar “Het gebruik van coördinaatreferentiesystemen in Nederland”. 

Presentatie NSGI op EUREF symposium beschikbaar

Van 26 tot en met 28 mei 2021 nam de NSGI deel  aan het EUREF symposium.
Dit vond volledig online plaats. Tijdens het  jaarlijkse symposium wordt kennis uitgewisseld over ontwikkelingen binnen de nationale, Europese en wereldwijde geodetische infrastructuur. 

Presentatie van de belangrijkste activiteiten

Een vast onderdeel van het symposium is de sessie National Reports. Landen geven hierin de status en activiteiten rondom de geodetische infrastructuur. Ook de NSGI presenteerde, mede namens de NCG en de TU Delft, de belangrijkste activiteiten van de afgelopen 2 jaar.

Deze zijn onder andere de:

 • lancering van het GNSS-datacentrum
 • zero baseline van de TU Delft
 • lancering van RDNAPTRANS™2018 en NLLAT2018
 • eerste stap naar een veranderingsgerichte bijhouding van NAP

  Bekijk de presentatie op de website van de EUREF bij §4.16.

  EUREF is de Europese subcommissie voor referentiesystemen van de International Association of Geodesy en coördineert de definitie, realisatie en het beheer van Europese referentiesystemen, zoals ETRS89 en EVRS.