Verouderde versie van RDNAPTRANS met resultaten buiten grids

Bij gebruik van een verouderde versie van RDNAPTRANS mag de transformatie buiten het correctiegrid en het geoïdegrid geen resultaten geven. Alleen bij RDNAPTRANS™2008 was dit toegestaan, mits vergezeld van een waarschuwing. Ten opzichte van de actuele RDNAPTRANS™ levert dit buiten de grids een fout op van maximaal enkele decimeters voor de horizontale ligging en enkele meters voor de hoogte.