Benaderde transformatie met verouderde grids

Bij gebruik van de nauwkeurige benaderde transformatie met NTv2-correctiegrid en VDatum-geoïdegrid van RDNAPTRANS™2008 worden benaderde grids en een andere interpolatiemethode gebruikt dan destijds voorgeschreven. Ten opzichte van de actuele RDNAPTRANS™ levert dit binnen het benaderde grid een fout op van maximaal enkele centimeters in zowel de horizontale ligging als de hoogte.