Verbeterde benadering RDNAPTRANS2008 (alleen NTv2 / NTv2 + Vdatum)

De NTv2/Vdatum-procedure maakt gebruik van een transformatieprocedure die internationaal veel gebruikt wordt. De procedure komt op het vaste land van Nederland op maaiveldhoogte overeen met RDNAPTRANS. Op zee, buiten Nederland en  bij hoogteverschillen van meer dan 50 meter ten opzichte van maaiveld ontstaan verschillen. In de kaart wordt de invloed op getransformeerde coördinaten weergegeven bij gebruik van 0 meter NAP in plaats van maaiveldhoogte.