Eenvoudige benaderde transformatie zonder grids

Bij gebruik van een eenvoudige benaderde transformatie worden het correctiegrid en het geoïdegrid weggelaten en alleen de stappen van de 7-parametertransformatie en de kaartprojectie uitgevoerd. Ten opzichte van de actuele RDNAPTRANS™ levert dit een fout op van maximaal enkele decimeters voor de horizontale ligging en enkele meters voor de hoogte.