Alleen RD-projectie (geen transformatie, geen grid)

Soms wordt in de transformatieprocedure de datumtransformatie tussen RD en ETRS89 achterwege gelaten en alleen kaartprojectie toegepast (en het correctiegrid soms wel en soms niet). Deze methode geeft fouten van meer dan 150 meter. In het schema van de transformatieprocedure zijn de stappen die verschillend kunnen zijn gekleurd aangegeven. In de kaart wordt de invloed op getransformeerde coördinaten weergegeven.