Officiële en nauwkeurige transformatie tussen RD, NAP en ETRS89

RDNAPTRANS™ is de officiële en nauwkeurige transformatie tussen:

  • het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) met hoogte ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP)
  • en het European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)

De huidige versie is RDNAPTRANS™2018. Voorlopig mag echter ook de oude versie RDNAPTRANS™2008 nog gebruikt worden. De eerder genoemde einddatum voor het gebruik hiervan vervalt.

Gebruik RDNAPTRANS™2018

Na overleg met vertegenwoordigers uit het werkveld heeft de NSGI besloten de overgangsperiode tussen RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018 te verlengen tot een nader te bepalen datum en de huidige realisatie van ETRS89 te handhaven. Het effect van de nieuwe geoïde en het effect van de nieuwe realisatie van ETRS89 samen, blijken op sommige plaatsen een vrij grote verandering in de hoogte te geven (meer dan 4 cm). Een meetcampagne in 2021 moet uitwijzen of de overgang naar RDNAPTRANS™2018 en nieuwe ETRS89-realisatie leidt tot een betere aansluiting op NAP. Deze controlemetingen waren al gepland omdat er twijfel was over de beste manier van omrekenen van de geoïde van ITRS naar ETRS89 (zie hiervoor presentatie 3 van de NCG-studiedag over het NEVREF-onderzoek in 2018).

Advies NSGI

Met betrekking tot het gebruik van RDNAPTRANS™ adviseert de NSGI het volgende:

Gebruikers die zeer hoge eisen stellen aan de nauwkeurigheid van de hoogte, raden we aan voorlopig RDNAPTRANS™2008 te blijven gebruiken. Daarnaast adviseren we deze gebruikers de transformatieprocedure die is geïntroduceerd met RDNAPTRANS™2018 te gaan implementeren om voorbereid te zijn op een snelle overgang naar deze transformatieprocedure. Als de hoogte van cruciaal belang is blijft het advies: aansluiting op NAP door middel van waterpassing.

Wij raden alle andere gebruikers aan om over te gaan tot het gebruik van RDNAPTRANS™2018, met name:

  • In GIS-pakketten, om te kunnen profiteren van de gestandaardiseerde implementatie.
  • Op zee, om te kunnen profiteren van het grotere dekkingsgebied.

Parameters en formules RDNAPTRANS

De parameters en formules van RDNAPTRANS™ zijn vrij beschikbaar voor software-ontwikkelaars en andere belangstellenden.

Hebt u interesse? Start de download na het invullen van het formulier Aanvragen download RDNAPTRANS.