Netwerkversie van PCTrans

PCTrans is een computerprogramma voor geodetisch en hydrografisch rekenwerk. Deze netwerkversie is bedoeld voor bedrijven en overheidsinstellingen waar de computer aan een netwerk is gekoppeld. Er is ook een standalone-versie van PCTrans. Deze kan je downloaden op de pagina Standalone-versie van PCTrans.

Downloads:

Tags:
Soort document
exe, pdf en txt
Auteur(s)
Dienst der Hydrografie
Datum
30-06-2021
Toegankelijkheid

pdf, nee

De versiehistorie is opgenomen in het downloadbestand Versie-informatie.

Systeemeisen

Besturingssysteem: Windows 10 (32 of 64 bit);
Opslagruimte: 280 MB.

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  • U mag geen commerciële activiteiten ontplooien met het verstrekte product. Uitzondering hierop zijn activiteiten waarvoor de Dienst der Hydrografie expliciet toestemming heeft gegeven. Dit houdt onder meer in dat u met het verstrekte product geen substantiële inkomsten mag generen (direct of indirect). Dit geldt ook voor het kosteloos verstrekken van dit product, waarbij commerciële belangen van anderen worden geschaad.
  • U mag het verstrekte product niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst der Hydrografie.
  • U dient het product te vernietigen, nadat u dit niet meer nodig heeft.