Standalone-versie van PCTrans

PCTrans is een computerprogramma voor geodetisch en hydrografisch rekenwerk. Deze standalone-versie is bedoeld voor persoonlijk-/thuisgebruik. Er is ook een netwerkversie van PCTrans. Deze kan je downloaden op de pagina Netwerkversie van PCTrans.

Downloads:

Tags:
Soort document
exe, pdf en txt
Auteur(s)
Dienst der Hydrografie
Datum
30-06-2021
Toegankelijkheid

pdf, nee

De versiehistorie is opgenomen in het downloadbestand Versie-informatie.

Systeemeisen

Besturingssysteem: Windows 10 (32 of 64 bit);
Opslagruimte: 280 MB.

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  • U mag geen commerciële activiteiten ontplooien met het verstrekte product. Uitzondering hierop zijn activiteiten waarvoor de Dienst der Hydrografie expliciet toestemming heeft gegeven. Dit houdt onder meer in dat u met het verstrekte product geen substantiële inkomsten mag generen (direct of indirect). Dit geldt ook voor het kosteloos verstrekken van dit product, waarbij commerciële belangen van anderen worden geschaad.
  • U mag het verstrekte product niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst der Hydrografie.
  • U dient het product te vernietigen, nadat u dit niet meer nodig heeft.